Mõjutamise sõnastik
Hakkab looma! :) Me kõike korraga ei jõua, see siin täieneb samm-sammult, iga saatega tekib uusi termineid juurde. Palume kannatlikkust. Või vabatahtlikke toimetajaid? ;) 

Peamised 

Müks (nudge): Müks on inimeste mõjutamise võte, mis tugineb käitumisteadusele, et julgustada inimesi tegema paremaid otsuseid. Näiteks võib salateid ja juurikaid toidupoes või sööklas esile tõsta, et suunata inimesi tervislikumalt sööma. Müksamine ei piira inimeste valikuvabadust ja ei muuda majanduslikku olukorda, millegi keelamine või maksustamine ei ole müksamine. Müksamine ja nügimine on sünonüümid, kaks erinevat tõlget on eesti keeles lendu läinud :)

Mülgas (sludge): Mülgas on olukord, mis muudab inimestele teatud otsuste või toimingute tegemise keerulisemaks või tüütumaks. See võib olla nii füüsiline kui ka psühholoogiline, näiteks keeruline avaldusevorm, mida täita, või aeganõudev protsess, mis takistab inimesi õigeaegselt tegutsemast.

Kognitiivne nihe (cognitive bias): Süstemaatiliselt teatud viisil mõtlemine, mis võib viia olukorra ekslikule tõlgendamisele. See mõjutab meie otsuste tegemist ja arusaamist ümbritsevast maailmast.

 

A-Z jooksvalt täienev sõnastik:

Ankurdamine (anchoring): Ankurdamine viitab psühholoogilisele tendentsile otsuste tegemisel tugineda esimesele saadud infokillule (nn ankrule), eriti hinnangute andmisel. See võib mõjutada meie otsuste loogikat ja olla ebaefektiivne, kui esimene teave ei ole kõige täpsem või asjakohane. Ankurdamine mõjutab palju meie hinnataju, (kunstlikult) kõrge hinnaga toodete kõrval tunduvad teised pakkumised soodsad.

Haloefekt (halo effect): Haloefekt on tajuviga, kus üldist arvamust mõjutab üks iseloomujoon, omadus või aspekt. Näiteks võib keegi, kes on soliidse välimusega, olla tajutud intelligentsema, usaldusväärsema või sõbralikumana, hoolimata nende tegelikest iseloomuomadustest.

Kättesaadavuse kalle (availability bias): Inimesed teevad otsuseid või hindavad olukordi sõltuvalt sellest, kui kergesti teatud teave meenub. See tähendab, et me võime üle hinnata sündmuste tõenäosust, mida me mäletame selgelt või hiljuti. Selle tajuvea tõttu kardame haikalasid ja lennureise rohkem kui südameveresoonkonna haigusi, samas kui viimased on statistiliselt tervisele ohtlikumad.

Sõnumitooja (messenger effect): Sõnumitooja efekt viitab ideele, et sõnumi tõhusus võib sõltuda selle edastajast. Meie arvamused, usaldus ja reaktsioonid sõnumile võivad olla mõjutatud sõnumitooja staatusest, usaldusväärsusest või ekspertiisist.

Vanussurve (ageism) tähendab negatiivseid, eelarvamuslikke suhtumisi, mis baseeruvad vanusel.
Noorte põhjendamatu ülehindamine kõrgendatud hinnang ja vanade alaväärtustamine
(diskrimineerimine) Loe lähemalt: https://humanrights.ee/app/uploads/2019/03/Ealine-diskrimineerimine-uuringu-tulemused.pdf 
Vanussurvest on põgusalt juttu ka Kai Realo intervjuus